Stowarzyszenie

Stowarzyszenie UNIA DEWELOPERÓW NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH zostało zawiązane w Warszawie w kwietniu 2012 r. Głównym, podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz tworzenie klimatu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych wśród deweloperów powierzchni komercyjnych w Polsce.

 

Regulamin Stowarzyszenia UDNK

 

Karta Zgłoszeniowa do Stowarzyszenia UDNK